Pomimo, iż gra wówczas najjaśniejsza cywilizacja w przygodzie globu, jaką udokumentowano i wielokrotnie omówiono w odmiennego typu programach, właśnie to jedyne stanowisko do starożytnego Egiptu w