Kilka faktów na problem chelatacji

Chelatacja dochodzi w Polsce jeszcze ważniejsze grono zwolenników. Droga ta zwykle brana stanowi w działaniu miażdżycy, lecz ponadto przy zatruciach metalami ciężkimi.

http://chelmed.pl/chelatacja

W który droga uprawiana jest chelatacja też co warto na jej przedmiot znać?
Na czym liczy chelatacja
Chelatacja polega na zawarciu do organizmu człowieka związku zwanego EDTA, czyli kwasu wersenowego, będącego syntetycznym aminokwasem, który buduje trwałe stosowania z metalami ciężkimi.
Nie pisze on przecież żadnych substancji toksycznych ani nie przebywa w zamianie materii, a wydalany jest z systemu wraz z zawiązanymi metalami w przebiegu kilkorgu godzin od doprowadzenia do systemu.
Przed przystąpieniem terapii
Przed chelatacją pacjentom promuje się wykonanie pomiaru tętna i ciśnienia, badania dopplerowskiego tętnic obwodowych i osłuchiwanie tętnic szyjnych.

Przebieg rehabilitacji chelatacyjnej
Pacjent umieszczany stanowi w pozycji leżącej czy mieszkającej. Następnie trzyma mu dostarczony płyn infuzyjny zawierający roztwór EDTA i różne witaminy. Poprzez parę chwili pacjent może mieć mały ból. Terapia zwykle łączy się z ok. 20-30 cykli, od 1 do 3 na tydzień, a każdy wlew dożylny jest około 3-4 godziny. Po wyjściu cyklu pacjent powinien wziąć ok. 1 lit płynu, aby dać nerkom dokładne oczyszczenie ze trujących związków.
Zastosowanie chelatacji
Jak wcześnie wspomniano, chelatacja służy raczej do leczenia zmian miażdżycowych i odtruwania systemu z metali ciężkich. Ponadto jest skorzystanie w leczeniu takich schorzeń i faktów, jak:
– dusznica bolesna,
– zaburzenia krążenia kończyn dolnych,
– zaburzenia krążenia mózgowego,
– sklerodermia,
– choroba Alzheimera,
– artrozy a zagraniczne dolegliwości reumatyczne,
– zwapnienie siatkówki oka,
– zaburzenia słuchu,
– migrena.
Chelatacja jest to możliwością dla sporo osób bezskutecznie zmagających się z chorobami układu krążenia. Dzięki niej ciężka grupa chorych może bawić się zdrowiem, którego nie mogły im dać stare formy usuwania.